//////
You are here: Home > Estetyka codzienności > DOSKONALENIE PERCEPCJI WARTOŚCI

DOSKONALENIE PERCEPCJI WARTOŚCI

Percepcja wartości estetycznej jakiegoś przedmiotu zakłada zawsze postrzeżenie wszystkich jego właściwości, od których ta wartość zależy. Owe procesy postrzegania i ro­zumienia mogą przebiegać lepiej lub gorzej. Mogą wnikać w najsubtelniejsze nawet szczegóły danej rzeczy, dając jej obraz pełny, soczysty, adekwatny. Na skutek przeoczeń, nie­dokładności, braku odpowiedniego treningu mogą jednak rów­nież dostarczyć odwzorowań zubożonych i zniekształconych. Stąd ważna rola przypada doskonaleniu percepcji wartości. Doskonalenie percepcji wartości zawiera zawsze liczne kon­takty z przedmiotami wartościowymi estetycznie.

Leave a Reply