//////
You are here: Home >Archive for the ‘Estetyka codzienności’ Category

Zabawki dla dzieci

Każdy rodzic chce, aby jego pociechy bawiły się tylko bezpiecznymi zabawkami . Niestety nie którzy producenci, nastawieni są tylko na zysk i nie rozumieją tego, iż na rynku mogą być zabawki, które narażają zdrowie i życie dzieci. Szczególnie, dla małych dzieci w wieku niemowlęcym, to ważne aby zabawki dla dzieci zachowały wszystkie możliwe normy bezpieczeństwa. Dzieci w tym wieku mało jeszcze rozumieją i mogą w łatwy sposób wyrządzić sobie krzywdę. Niemowlaka wsadzają wszystko jak leci do buzi, zabawką mogą się więc udusić, albo wsadzić ją do ucha czy nosa, co może zagrozić ich zdrowiu. Lekarze w szpitalach, nie raz widzieli takie przypadki, musieli wyciągać często malutkie zabaweczki z nosów czy uszów maluchów. Jeśli chcemy zakupić dobrej jakości produkt, bezpieczny w stu procentach dla dzieci, powinniśmy sprawdzić przede wszystkim czy posiada […]

Dobry wodzirej na wesele, czyli jaki?

Wesele to jedyny taki dzień w życiu, dlatego wszystko w jego trakcie musi być dopięte na ostatni guzik. Jednym z najważniejszych elementów – przynajmniej z punktu widzenia gości – jest oczywiście wodzirej, który rozkręci imprezę, podtrzyma szampańską atmosferę do wczesnych godzin rannych, zorganizuje dobre konkursy i ogólnie – zadba o to, by goście czuli się na danym weselu jak najlepiej. Czym powinien charakteryzować się dobry wodzirej na wesele? Przede wszystkim powinien mieć doświadczenie, które da mu pewność siebie. W końcu wodzirej nie może być nieśmiały, cichy i wycofany – te cechy są zupełnie niepożądane, zwłaszcza że jedną z podstawowych cech jego pracy jest kontakt z gośćmi. Po drugie – wodzirej powinien dysponować własnym sprzętem, i to zarówno audio, jak i dodatkowym, potrzebnym np. do zorganizowania jakichś konkursów. Po trzecie wreszcie […]

Firmowe imprezy integracyjne a konflikty w zespole

Konflikt w zespole pracowniczym może mieć bardzo poważne konsekwencje – od niewykonania wyznaczonych projektów na czas, poprzez niszczącą i niezdrową konkurencję pomiędzy pracownikami, a na destabilizacji całej firmy kończąc. Właśnie dlatego – będąc przełożonym i widząc zalążki jakiegokolwiek konfliktu – trzeba natychmiast interweniować. Jak? Jednym z najlepszych sposobów jest zorganizowanie imprezy integracyjnej. Wspólne konkurencje, zabawa, alkohol, dobra rozmowa – wszystko to może pomóc w pojednaniu nawet najbardziej zwaśnionych stron. Aby firmowe imprezy integracyjne wpływały pozytywnie na pracowników naszej firmy, trzeba pamiętać o ich odpowiednim charakterze – nieformalnym, luźnym, zabawowym. Co również ważne: pracownicy powinni wziąć w nich udział z przyjemnością. Wszelkie formy przymusu są absolutnie niewskazane i przyniosą rezultaty zupełnie odwrotne do zamierzonych. Tyczy się to zwłaszcza takich imprez, które są organizowane poza dniem pracy, np. w weekend czy w […]

ZMIANA OPINII

Dziś opinia ta uległa zmianie. Przeprowadzone eksperymenty wykazują, że wiele z tych zdolności, łącznie z tzw. słuchem absolutnym, można ulepszyć.Zarówno potoczna obserwacja, jak i wyniki badań wyka­zują, że ocena dzieła muzycznego zmienia się wraz z liczbą przesłuchań. Można ponadto zaobserwować pewną regularność tej zmiany. Wartościowy, trudniejszy utwór muzyczny sły­szany po raz pierwszy często nie podoba się. Dopiero dalsze przesłuchania — niekiedy kilka lub kilkanaście razy — wy­wołują przeżycie estetyczne i powodują zmianę oceny utworu z ujemnej na dodatnią.

PERCEPCJA DZIEŁA MUZYCZNEGO

Istot-r nym elementem procesu uczenia się jest wielokrotne powta­rzanie określonej czynności. Mnie interesują tu skutki powta­rzania kontaktu z przedmiotem wartościowym estetycznie, w szczególności z dziełem muzycznym.Percepcja dzieła muzycznego, osiągane zadowolenie este­tyczne zależą m. in. od zdolności osoby słuchającej do odróż­niania zmian podstawowych jakości dźwięków i ich układów, takich jak wysokość, natężenie, czas trwania, barwa, rytm, melodia. Ludziom niezdolnym do szybkiego uchwycenia sub­telnych zmian w natężeniu tych jakości, kontakt z dziełem muzycznym dostarcza mniej zadowolenia estetycznego, a może go nawet nie dostarczać wcale. Percepcja dzieła muzycznego jest wówczas niepełna i jakość zniekształcona, zaś ocena este­tyczna nietrafna.

REAKCJA CZŁOWIEKA NA PRZEDMIOTY I ZJAWISKA

Reakcje człowieka na przedmioty i zjawiska częs­to nie są dostatecznie ostre, żywe, plastyczne. Wiele rzeczy w ogóle uchodzi naszej uwadze, która skupia się zwykle na sprawach mających praktyczne znaczenie. Ponadto nie wszys- i cy ludzie obdarzeni są zdolnością reagowania w tym samym stopniu. Jedni posiadają szczególnie czuły, subtelny słuch, — wzrok; jednych wyróżnia wysoka sprawność intelektu, innych zdolność do zróżnicowanej i żywej reakcji emocjonal­nej. Nawet jednak u ludzi reagujących żywo i świeżo obser­wujemy procesy stępiania się wrażliwości, uwarunkowane rozmaitymi czynnikami, jak wywołujące przesycenie zbyt częste kontakty z daną rzeczą lub zjawiskiem, choroba, zmę­czenie, wiek.

W ODBIORZE WARTOŚCI

W odbiorze wszelkich rodzajów wartości, nawet wartości związanych z wysoce abstrakcyjnymi strukturami formalny­mi lub tekstami literackimi, poważną rolę odgrywają postrze­żenia zmysłowe. Każdy bodziec estetycznie wartościowy musi mieć jakąś postać dostępną zmysłowo, jeśli ma zaistnieć jako fakt społeczny. W postrzeganie wartości zaangażowane są ! wszystkie nasze zmysły, zarówno te najczęściej wymieniane — ; wzrok, słuch, dotyk, węch, jak też wszelkie inne, nazwane i tnie nazwane. Wymieniłbym tu zmysły cenestezyjne, donoszące o reakcjach wnętrza naszego organizmu, a także roz- j siane na powierzchni skóry liczne receptory, za pomocą których odbieramy wrażenia wilgotności i temperatury otoczęnia, podmuchu prądów powietrza itp.

WIELKA RÓŻNORODNOŚĆ

Sądzę, żę wielka różnorodność kiczu wywoła wcześniej lub później zróżnicowanie jego ocen w odczuciu społecznym. Trze­ba będzie ocenić odmiennie rozmaite jego rodzaje, cechy i fun­kcje. Należy też pamiętać o stopniowalności cech kiczu i wy­nikającej stąd gradacji ewentualnych ocen ujemnych czy dof datnich. Wielkość „parasola” tolerancji starcza niewątpliwie dla osłonięcia nim także i tego zjawiska. Stwierdziłem na początku, że estetyka codzienności zależy od wielu czynników materialnych i psychospołecznych. Myślę, że można je podzielić na trzy kategorie: 1) dostarczanie odpo­wiednich bodźców; 2) rozwijanie zdolności ich odebrania, prze­życia i oceny; 3) pobudzanie potrzeby poszukiwania odpo­wiednich bodźców, włączając w to bodźce nowe, reprezentu­jące nieznane dotąd wartości.

CECHA WSPÓLNA

Cechą wspólną wielu nowych wartości wniesionych przez awangardę jest ich charakter negatywny: użyte materia­ły oddziałują drapieżnie, szorstko, wywołują wstrząs, przy­gnębienie, czasem znudzenie. Sztuka awangardowa dwudziestego wieku rozszerzyła znacz­nie zbiór rodzajów wartości estetycznych. Powstaje problem, czy można odróżnić rzeczy wartościowe estetycznie od pozba­wionych tej wartości? Czy w ogóle istnieją przedmioty lub cechy nie mające zdolności oddziaływania estetycznego? Otóż wbrew utartym poglądom sądzę, że rzeczy takich nie ma; wszelkie przedmioty i własności posiadają zdolność oddziały­wania estetycznego.